За фирмата | Услуги | Флот | Kонтакти
EN  DE  RUS

 

   За фирмата
 Услуги
 Флот
 Контакти
 
 

 

 

 

 

 

     Регулирана информация към 31.03.2016 г.

         Допълнителна информация по чл.33

         Вътрешна информация по чл.33(1) т.4

         Междинен доклад по чл.100о

         Междинен отчет към 31.03.2016 г.

         Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

         Финансови справки

         Декларация по чл. 100о

 

     Регулирана информация към 31.03.2016 г. - Консолидирана

         Междинен доклад за дейността по чл.100о - Консолидиран

         Междинен съкратен отчет към 31.03.2016 г. - Консолидиран

         Финансови справки - Консолидирани

         Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК - Консолидирана

         Пояснения към междинен консолидиран отчет

 

 

<< назад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  За фирмата | Услуги | Флот | Kонтакти
EN  DE  RUS

 

 


ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД

БЪЛГАРИЯ

7000, гр. Русе
пл. Отец Паисий №2

телекс: 62505, 62403;
Тел. централа +359 (82) 833 777

факс +359 (82) 822130, 822139

 

 

Директор +359 (82) 822 133

Гл. счетоводител +359 (82) 822 132

Търговски отдел +359 (82) 822 151, 822 152

Диспечери +359 (82) 825 123
e-mail: main@brp.bg

 
 
                               © 2003 Copyright БРП АД.  Designed by Ивелин