За фирмата | Услуги | Флот | Проекти | Kонтакти
EN  DE  RUS

 

   За фирмата
 Услуги
 Флот
 Проекти
 Контакти
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

За контакти:

 

 
България, Русе 7000, пл. “Отец Паисий” 2

Телефонна централа
Директор
Гл. счетоводител
Зам. директор ОУФ
Зам. директор ТЕ

Търговски отдел
(за запитвания)

Диспечери
Факс
082/833 777
082/822 133
082/822 132
082/822 135
082/822 131

082/822 151, 822 152


082/825 123
082/822 130, 822 139
E-mail: main@brp.bg  

 

За нуждите на своята разнообразна дейност Параходството поддържа следните агенции и представителства в страната:

 

 
Корабна агенция - Русе
Тел.: 082 / 825 107; 825 113
Факс: 082 / 825 095
e-mail: rousse@brp.bg

Kорабна агенция - Свищов
Тел./Факс: 0631 / 3 33 24

Корабна агенция - Лом
Тел.: 0971 / 66 202
Факс: 0971 / 66 201

Корабна агенция - Видин
Тел./Факс: 094 / 600 165

 

 

"Параходство българско речно плаване” има задгранично представителство в:

 

 
Будапеща - Унгария
Тел.: +36 (01) 483 03 11, факс: 385 01 48
e-mail: danev.k@interlighter.hu

 

 

 

 

  За фирмата | Услуги | Флот | Kонтакти
EN  DE  RUS

 

 


ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД

БЪЛГАРИЯ

7000, гр. Русе
пл. Отец Паисий №2

телекс: 62505, 62403;
Тел. централа +359 (82) 833 777

факс +359 (82) 822130, 822139

 

 

Директор +359 (82) 822 133

Гл. счетоводител +359 (82) 822 132

Търговски отдел +359 (82) 822 151, 822 152

Диспечери +359 (82) 825 123
e-mail: main@brp.bg

 
 
                                 © 2003 Copyright БРП АД. Design by Ivelin