За фирмата | Услуги | Флот | Kонтакти
EN  DE  RUS

 

   За фирмата
 Услуги
 Флот
 Контакти
 
 

 

 

 

 

 

     Годишен отчет за 2014 година

         Декларация по чл.100н от ЗППЦК

         Финансови справки 2014 година

         Одиторски доклад

         Годишен доклад за дейността

         Програма за добро корпоративно управление

         Отчет за финансовото състояние

 

 

     Годишен отчет за 2014 година - Консолидиран

         Годишен консолидиран доклад за дейността

         Декларация по чл.100н от ЗППЦК

         Финансови справки 2014 година - консолидирани

         Одиторски доклад

 

<< назад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  За фирмата | Услуги | Флот | Kонтакти
EN  DE  RUS

 

 


ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД

БЪЛГАРИЯ

7000, гр. Русе
пл. Отец Паисий №2

телекс: 62505, 62403;
Тел. централа +359 (82) 833 777

факс +359 (82) 822130, 822139

 

 

Директор +359 (82) 822 133

Гл. счетоводител +359 (82) 822 132

Търговски отдел +359 (82) 822 151, 822 152

Диспечери +359 (82) 825 123
e-mail: main@brp.bg

 
 
                               © 2003 Copyright БРП АД.  Designed by Ивелин