За фирмата | Услуги | Флот | Kонтакти
EN  DE  RUS

 

   За фирмата
 Услуги
 Флот
 Контакти
 
 

 

 

 

 

 

Общо събрание на акционерите - 28.06.2022 година

     Покана за ОСА

     Покана за ОСА с електронна препратка

     Протокол на Управителния съвет

     Материали ОСА

     Покана за ОСА - публикация в Търговския регистър

     Образец пълномощно

     Протокол ОСА

     Списък на присъстващи акционери

    

 

Извънредно Общо събрани на акционерите – 07.11.2022 година

     Покана за ОСА

     Покана за ОСА с електронна препратка

     Покана ОСА - публикация в Търговския регистър

     Протокол на Управителния съвет

     Материали за ОСА, пълномощно

     Доклад 1 - ИМОТИ БРП ЕООД

     Доклад 1 - Приложение 1 – имоти

     Доклад 1 - Приложение 2 – експертиза

     Доклад 1 - Приложение 3 – кораби

     Доклад 1 - Приложение 4 - структура БРП

     Доклад 2 - ИМОТИ БИМАС ЕООД

     Доклад 2 - Приложение 1 – имоти

     Доклад 2 - Приложение 2 - експертиза

     Доклад 2 - Приложение 3 - кораби

     Доклад 2 - Приложение 4 - структура БРП

     Протокол ИОСА

    

<< назад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  За фирмата | Услуги | Флот | Kонтакти
EN  DE  RUS

 

 


ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД

БЪЛГАРИЯ

7000, гр. Русе
пл. Отец Паисий №2

телекс: 62505, 62403;
Тел. централа +359 (82) 833 777

факс +359 (82) 822130, 822139

 

 

Директор +359 (82) 822 133

Гл. счетоводител +359 (82) 822 132

Търговски отдел +359 (82) 822 151, 822 152

Диспечери +359 (82) 825 123
e-mail: main@brp.bg

 
 
                               © 2003 Copyright БРП АД.  Designed by Ивелин