За фирмата | Услуги | Флот | Kонтакти
EN  DE  RUS

 

   За фирмата
 Услуги
 Флот
 Контакти
 
 

 

 

 

 

 

Общо събрание на акционерите - 29.06.2018 година

     Писмена покана за ОСА

     Писмени материали по дневен ред

     Материали ОСА

     Публикация ТР

    

Общо събрание на акционерите - 29.06.2018 година

     Протокол ОСА

     Списък на присъстващите акционери

     Уведомление по член 116

  

Извънредно Общо събрание на акционерите - 28.12.2018 година

     Писмена покана за ОСА

     Писмени материали по дневен ред

     Материали

     Пълномощно

     Протокол ОСА

     Списък на присъстващите акционери

     Публикация ТР

 

<< назад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  За фирмата | Услуги | Флот | Kонтакти
EN  DE  RUS

 

 


ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД

БЪЛГАРИЯ

7000, гр. Русе
пл. Отец Паисий №2

телекс: 62505, 62403;
Тел. централа +359 (82) 833 777

факс +359 (82) 822130, 822139

 

 

Директор +359 (82) 822 133

Гл. счетоводител +359 (82) 822 132

Търговски отдел +359 (82) 822 151, 822 152

Диспечери +359 (82) 825 123
e-mail: main@brp.bg

 
 
                               © 2003 Copyright БРП АД.  Designed by Ивелин