За фирмата | Услуги | Флот | Kонтакти
EN  DE  RUS

 

   За фирмата
 Услуги
 Флот
 Контакти
 
 

 

 

 

 

 

Извънредно Общо събрание на акционерите - 19.02.2016 година

     Писмена покана за ОСА и протокол

     Пълномощно (образец)

     Писмени материали по дневен ред

     Протокол ОСА

     Списък на присъстващите акционери

     Уведомление до КФН

 

     Решение на Надзорен съвет от 01.06.2015 год.

 

Общо събрание на акционерите - 24.06.2016 година

     Писмена покана за ОСА

     Писмени материали по дневен ред и Пълномощно (образец)

     Доклад за възнагражденията и Отчет ДВИ за 2015 год.

     Протокол ОСА

     Списък на присъстващите акционери

     Уведомление до КФН

 

 

<< назад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  За фирмата | Услуги | Флот | Kонтакти
EN  DE  RUS

 

 


ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД

БЪЛГАРИЯ

7000, гр. Русе
пл. Отец Паисий №2

телекс: 62505, 62403;
Тел. централа +359 (82) 833 777

факс +359 (82) 822130, 822139

 

 

Директор +359 (82) 822 133

Гл. счетоводител +359 (82) 822 132

Търговски отдел +359 (82) 822 151, 822 152

Диспечери +359 (82) 825 123
e-mail: main@brp.bg

 
 
                               © 2003 Copyright БРП АД.  Designed by Ивелин