За пристанището | Услуги | Цени и условия | Правила и обичаи | Kонтакти
EN  DE  RUS

 

   За пристанището
 Услуги
 Цени и условия
 Правила и обичаи
 Контакти
 
 Параходство БРП

 

 

 

 

    „Пристанищен терминал Никопол“ е част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Разположен е на южния (десен) бряг на р. Дунав от речен км. 597,900 до речен км. 597,550 от устието на р. Дунав, в западната част на гр. Никопол, област Плевен, на Паневропейски транспортен коридор № 7 (Рейн-Майн-Дунав). Терминалът е проектиран, изпълнен и въведен в експлоатация през 2008 г. Общата му площ е 17 642 кв.м. На територията му са изградени граничен контролно-пропускателен пункт, митнически пункт, пункт за фитосанитарен контрол и други. Товарите от и за пристанището се превозват с автомобилен и воден транспорт.

   „Пристанищен терминал Никопол“ е в състояние на експлоатационна годност и е вписан в Регистъра на пристанищата на Република България, за което притежава Удостоверение за експлоатационна годност № 13005/30.05.2014 г. и Удостоверение за регистрация на пристанище № 175/04.06.2014 г.

 

    Параметри на пристанищния терминал:

        Корабни места - 2 броя;

        Обща дължина на корабните места - 130 м;

        Закрита складова площ няма;

        Открита складова площ няма;

        Брой на брегови вързални устройства - 15 броя;

        Пристанищни ел. мрежи и съоръжения - да;

        Водопроводна мрежа - да;

        Канализация - да;

        Противопожарна система - да;

        Кула контрол на навигацията, Административна сграда, Хале за покрита дезинфекция, Хале за щателна митническа проверка, Офиси с обществена тоалетна.

 

    Съоръжения и мрежи:

    В общата инфраструктура на обекта са включени следните хидротехнически съоръжения и мрежи, обект на концесията:

        Наклонена „Ро-Ро” рампа;

        Подпорна стена към река Дунав;

        Сухопътно развитие на подходите към и от обекта;

        Сухопътни подходи и хидротехнически съоръжения;

        Линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването, далекосъобщенията;

        Предпазни и охранителни съоръжения.

 

 

   
  За фирмата | Услуги | Цени и условия | Правила и обичаи | Kонтакти
EN  DE  RUS

 

 


ПАРАХОДСТВО БРП АД

БЪЛГАРИЯ

7000, гр. Русе
пл. Отец Паисий №2

Тел.: 00359 (82) 833 777
Факс: 00359 (82) 825 101

Директор: 00359 (82) 822 133
e-mail: main@brp.bg

 


ДИРЕКЦИЯ "ПРИСТАНИЩА И ЛОГИСТИКА"

Тел.: 00359 (82) 825 101

e-mail: rpopov@brp.bg

 

ПРИСТАНИЩЕ "НИКОПОЛ"

5940, гр. Никопол
пл. Европа 1

Тел.: +359 886 474 535

e-mail: portnikopol@brp.bg

 

 
 
                               © 2016 Copyright БРП АД